منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: اتحاد جهانی علمای مسلمان

سال چاپ: 1389

معرفی:

در این نوشتار منشور و اساس نامه اتحادیه جهانی علمای مسلمان که باید توسط تمامی علمای اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت مورد احترام و رعایت قرار گرفته تا مقدمات رسیدن به یک وحدت همه جانبه فکری و عملی بین مسلمانان را تحقق ببخشد درج گردیده است. این منشور توسط عده ای از علمای مسلمان از همه مذاهب اسلامی تهیه شده و مورد توافق همه علمای مسلمان باشد تا از هر گونه فکر و عملی که موجبات تفرقه، تحجر، تعصب قومی و مذهبی و ایجاد اختلاف در صفوف مسلمین می کند جلوگیری به عمل آید. این منشور بر بیست و پنج اصل استوار است که به شرح ذیل در این نوشتار آمده است: امت اسلام، هویت و ویژگی ها، ایمان به خدای یگانه و روز رستاخیز، ایمان به تمامی فرستادگان خدا، عبادات اسلامی که مورد قبول همه مذاهب اسلامی بوده و کلیت آن‌ها پذیرفته شده اگر چه در جزئیات این عبادات اختلاف نظر هایی بین علمای مذاهب اسلامی وجود دارد و این عبادات شامل واجبات و مستحبات است، اخلاق والا که مبانی آن در قرآن و سنت بیان گردیده است و اسلام این اخلاق را در متن آموزه‌های دینی خود به صورت فضایل و رذایل اخلاقی گنجانده است، وحدت امت اسلامی بر اساس مشترکات اعتقادی و مذهبی و پرهیز از اختلافات فقهی، منابع اسلام که قرآن و سنت می باشد و مورد قبول همه فرق اسلامی نیز می باشد، شریعت، فقه و اجتهاد، میانه بودن و همه جانبه بودن دین اسلام و جامعیت آن، جایگاه انسان و ارزش و کرامت او در اسلام، منزلت زن مسلمان در اسلام، جایگاه و ارزش نظام خانواده در دین اسلام، اهمیت اجتماع و جامعه و مسائل اجتماعی در دین اسلام، اهمیت اقتصاد و مسائل اقتصادی در دین اسلام، مشروعیت مجازات‌ها و نظام کیفری اسلام، حکومت و مبانی آن در قرآن و سنت و اهداف حکومت و وظایف آن، اسلام، صلح و جهاد و موضع گیری‌های دین اسلام در مورد مواضع جنگ و صلح، موضع گیری اسلام در قبال تروریسم و مخالفت با آن، نسبت بین تمدن و اسلام، اصلاحات و ضرورت آن از دیدگاه اسلام و بایسته‌های مربوط به آن، دیدگاه دین اسلام درباره گفتگو با غیر مسلمانان و ایجاد رابطه با آنها، نسبت بین اسلام و غرب و تعامل سازنده با آن و همچنین پرهیز از دشمنی با آنان و تأکید بر عدم پیروی از فرهنگ ضد اسلامی آنان و دیدگاه دین اسلام در قبال جهانی شدن می باشد. این مباحث دیدگاه اتحادیه جهانی علمای مسلمان نسبت به رسالت اسلام و امت که با نگاهی معتدل، همه جانبه و واقع گرایانه سعی کرده است تمامی جوانب دین اسلام اعم از عقیده، احکام، عبادات، معاملات، اخلاق، ارزش ها، دین و دنیا، فرهنگ و تمدن و امت و دولت را در برگیرد.