سرو نستوه سیره علمی و عملی آیت الله تسخیری

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم

سال چاپ: 1400

معرفی:

آیت الله تسخیری یکی از پیشگامان  تقریب و وحدت در جهان اسلام و شخصیتی بی‌نظیردر حوزۀ بین‌الملل اسلامی بودند سیرۀ علمی و عملی ایشان الگو و  شاخصی است برای همۀ افرادی که در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند شناخت سیرۀ علمی و عملی ایشان می‌تواند گامی مؤثر در تربیت نسل جوان باشد در راستای این مهم، مجموعه  گفتگوهایی با  آیت‌الله تسخیری و مجموعه‌ای از اشـخاصی که با ایشان رابطۀ همکاری، رفقات و خویشاوندی داشتند انجام گرفت جنبه‌های علمی، اخلاقی و ارتباطی ایشان مورد بررسی قرار گرفت و با عنوان سرو نستوه (سیرۀ علمی و عملی آیت الله تسخیری)  آماده انتشار شد.

  • این کتاب مشتمل است بر ۱۱ جلسه گفتگوی دوساعته با آیت الله تسخیری که متاسفانه این به خاطر رحلت ایشان ناتمام ماند.

گفتگو با  ۳۸ شخصیت که نسبت به جنبه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آیت‌الله تسخیری شناخت داشتند و سابقۀ همکاری و دوستی با ایشان داشتند اشخاصی همچون حضرات آیات و حجج اسلام آقایان: اختری، اراکی، سیداحمد خاتمی، سلیمانی، حسینی شاهرودی، آخوند رهبر، سیدفاضل حسینی، عثمان سالاری، اسحاق مدنی، احمد نذیر سلامی، مولوی دامنی، قاضی عسگر، مبلغی، سیدمحمد غروی، مهدی تسخیری، سعید نعمانی، سیدابوالحسن نواب، میردامادی، عبداللهی، مجتهد شبستری، مهدوی کنی، آذرشب، کعبی، باهنر، چمران ، لقائی، حداد عادل، خرمشاد، موالی‌زاده، میرعمادی.